Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Projekt realizowany jest od 01.07.2022 r. do 30.11.2022 r.

Dedykowany jest 25 kobietom chorującym na lipodemię.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa od 07.07.2022r. do wyczerpania miejsc.

Każda uczestniczka skorzysta z:

 • diagnostyki podczas kwalifikowania pacjentki do projektu oraz na końcu terapii tj. śr. po 10 tygodniach. Diagnostyka ma na celu rozpoznanie obrzęku tłuszczowego, wykluczenie innych możliwych przyczyn dolegliwości oraz opracowanie indywidualnego planu leczenia;
 • 3 terapii osteopatycznych;
 • 10 manualnych drenaży limfatyczny;
 • 5 zabiegów terapii trzewnej;
 • 15 treningów ruchowych poprawiających wydolność;
 • 10 zabiegów pompami pneumatycznymi;
 • 2 porad dietetyka;
 • 10 spotkań grupy samopomocowej (spotkania z innymi kobietami zmagającymi się z lipodemią)

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz (do pobrania poniżej) i wysłać go na adres e-mail: rejestracja@cfpasko.pl lub pocztą na adres: Centrum Fizjoterapii Paśko, ul. Lwowska 114, 35-301 Rzeszów, lub złożyć osobiście pod ww adresem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 722-022-410

Dokumenty:

Lipodemia 2022 – formularz zgłoszeniowy

Lipodemia 2022 – oświadczenie RODO

Lipodemia 2022 – regulamin rekrutacji

Znowu żyję pełną piersią

Projekt realizowany jest od 02.08.2021 r. do 31.10.2022 r.
Dedykowany jest 60 kobietom w trakcie leczenia lub po leczeniu nowotworu piersi.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja trwa od 02.08.2021r. do wyczerpania 36 miejsc w 2021 r. i 24 miejsc w 2022 r.

Każda uczestniczka skorzysta ze wsparcia:

 • diagnostyka przy użyciu nowoczesnych urządzeń odbywać się będzie podczas kwalifikowania pacjentki do projektu oraz na końcu jej wsparcia rehabilitacyjnego tj. śr. po 8 tygodniach, Diagnostyka oparta będzie na badaniu poziomu płynu limfatycznego, komputerowej analizie posturalnej, konsultacji zakresu ruchomości kończyny po stronie chorej piersi, konsultacji elastyczności blizny pooperacyjnej,
 • rehabilitacja indywidualna (ok. 18 zabiegów w czasie od 6-8 tygodni) obejmie terapię przeciwobrzękową (manualny drenaż limfatyczny), terapię narządów trzewnych,
 • rehabilitacja grupowa (16 zajęć w czasie 8 tygodni) obejmie trening medyczny ukierunkowany na określone dysfunkcje po operacjach piersi i skoncentrowany na przeciwdziałaniu obrzękowi limfatycznemu,
 • wypożyczenia pompy pneumatycznej (bez opłaty) na czas 6 tygodni,
 • wsparcie psychologa (3 indywidualne spotkania),
 • wsparcie dietetyka (3 spotkania) obejmujące przygotowanie planów dietetycznych wg metod pracy z pacjentem onkologicznym,
 • warsztaty z Racjonalnej Terapii Zachowań,
 • spotkania w ramach samopomocowej grupy wsparcia. Każda uczestniczka po zakończeniu rehabilitacji, będzie zobowiązana odbyć spotkanie z 5 kobietami w celu rozpropagowania profilaktyki badań raka piersi i badań mammograficznych. W celu właściwego przygotowania takich samopomocowych spotkań zostaną zorganizowane szkolenia z fizjoterapeutami oraz szkolenia z zakresu wolontariatu.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz i wysłać go na adres e-mail rejestracja@cfpasko.pl oraz pocztą pod adres Centrum Fizjoterapii Paśko, ul. Lwowska 114, 35-301 Rzeszów lub złożyć osobiście pod ww adresem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 722022410

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

PROSTO DO SZKOŁY

to projekt, który polega na zdiagnozowaniu dzieci oraz wsparciu rehabilitacyjnym dzieci z wadami postawy.

DIAGNOZA DZIECKA – kontrola i badanie postawy dziecka przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę i przy pomocy maty podometrycznej pokazującej, jak wygląda obciążenie dynamiczne i statyczne na stopach, w formie analizy komputerowej (czy ciało jest dobrze wyważone i ustabilizowane).

Na podstawie diagnoz wypracowane zostaną programy ćwiczeń rehabilitacyjnych.

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE – każde dziecko wymagające rehabilitacji będzie uczestniczyć w cyklu 8 zajęć grupowych, które będą trwały 2 miesiące, aby wykształcić nawyk i systematykę ćwiczeń.

Rehabilitacja skupi się na dwóch obszarach:

 • Zajęcia zdrowy i prosty kręgosłup – będą miały na celu wprowadzenie prawidłowych nawyków postury i usprawnienie sylwetki dzieci. Najczęściej będą wykorzystane ćwiczenia Perina, w formie zabawowej, gier strategicznych z różnymi przyrządami wpływającymi na koordynację.
 • Zajęcia piękne i zdrowe stopy – skoncentrowane będą na wyrobieniu nawyków prawidłowego obciążania stóp i mają na celu ukształtowanie prawidłowej lokomocji.

Terapeuta poprzez odpowiednie i specjalistyczne metody fizjoterapeutyczne będzie miał za zadanie w odpowiedni i funkcjonalny sposób kształtować stopę dziecka w połączeniu z całym ciałem

Kończącym etapem projektu będą WARSZTATY DLA RODZICÓW, które przybliżą znaczenie prawidłowej postawy ciała. Pokażą jak ważne są nawyki posturalne dziecka w domu, przy odrabianiu lekcji, oglądaniu telewizji itd. Posłużą także zwiększeniu świadomości rodziców o skutkach zaniechania podjęcia działań korekcyjnych wad postawy.