Lipo-Lymphedema – kompleksowe postępowanie terapeutyczne

Prowadzenie: Mariusz Paśko D.O.

Program szkolenia

Moduł I

TEORIA
Mechanizm powstawania stanu zapalnego
a) Poznanie procesu stanu zapalnego
b) Rozpoznawanie czynników wywołujących i przyczyniających się do stanu zapalnego
Patogeneza obrzęku Lipolimfatycznego
a) Zrozumienie powstawania obrzęku lipolimfatycznego
b) Rozpoznawanie czynników prowadzących do obrzęku i opuchnięcia
Patofizjologia – Lipedema
a) Zrozumienie przyczyn i charakterystyki lipedema
b) Rozróżnienie między lipedemą a innymi stanami
Przebieg anatomicznych naczyń limfatycznych:
a) Terytorium limfatyczne tułów
b) Terytorium limfatyczne miednica
c) Terytorium limfatyczne kończyn dolnych
Narządy oraz mechanizmy fizjologiczne odpowiedzialne za utrzymanie homeostazy
a) Jelito – omówienie mechanizmu przeciekania jelita
b) Wątroba i jej wpływ na metabolizm i detoksykację
c) Przestrzeń zewnątrzkomórkowa i wewnątrzkomórkowa w kontekście przewlekłego stanu zapalnego
d) Równowaga kwasowo-zasadowa
Wsparcie ortomolekularne przy obrzękach lipolimfatycznych
a) Poznanie strategii żywieniowych i suplementacji w zarządzaniu obrzękami
b) Zrozumienie roli wsparcia ortomolekularnego w terapii.
PRAKTYKA
Kompleksowe badanie przesiewowe w odniesieniu do przewlekłego stanu zapalnego – Lipedemy
a) Rozpoznawanie oznak i objawów lipedemy
b) Metody kompleksowego badania przesiewowego
c) Identyfikacja czynników ryzyka i czynników wywołujących
Ogólne badanie funkcjonalne pacjentów z Lipedemą
a) Przegląd ogólnego badania pacjenta.
b) Zrozumienie konieczności uwzględniania specyficznych potrzeb pacjentów z lipedemą.
Techniki rozprężania na obszary strategiczne dla układu naczyniowego
a) Rozumienie technik rozprężania i ich znaczenia dla poprawy funkcji naczyniowej
b) Wybór i zastosowanie odpowiednich technik w terapii
Techniki limfatyczne na strategiczne obszary w odniesieniu do układu limfatycznego
a) Kąt żylny
b) Pompa limfatyczna na obszar śródpiersia
c) Przewód piersiowy
d) Zbiornik mleczu
Techniki płynowe – harmoniczne na wątrobę, jelito cienkie, jelito grube
a) Zrozumienie technik płynowych i ich wpływu na narządy wewnętrzne
b) Praktyczne aspekty stosowania technik harmonicznych
Techniki harmoniczne na obszary kręgosłupa lędźwiowego, kości krzyżowej, miednicy
a) Wybór i zastosowanie technik harmonicznych dla obszarów kręgosłupa
Techniki mięśniowo-powięziowe na obręcz barkową, przeponę, obręcz biodrową, kończyny dolne
a) Rozpoznanie obszarów napięć mięśniowo-powięziowych
b) Wybór i zastosowanie technik mięśniowo-powięziowych dla różnych obszarów ciała
Techniki wg Asdonka na obrzęki białkowe oraz zwłóknienia
a) Poznanie technik terapeutycznych wg Asdonka
b) Stosowanie technik w celu redukcji obrzęków białkowych i zwłóknienia
Wykład o kompresjoterapii – materiały płaskodziane
a) Omówienie zasad kompresjoterapii
b) Wybór odpowiednich materiałów płaskodzianych
Strategie terapeutyczne w odniesieniu do pacjentów lipolimfatycznych
a) Przykłady kliniczne
b) Tworzenie spersonalizowanych programów terapeutycznych
c) Edukacja pacjentów w zakresie samopomocy i profilaktyki.

Metody nauczania
: Wykłady teoretyczne, prezentacje multimedialne i dyskusje grupowe. Warsztaty praktyczne, w tym demonstracje technik terapeutycznych i ćwiczenia praktyczne, ostatnim dniu tzw. case day z pacjentem – z pełnym badaniem oraz terapia pacjenta. Studia przypadków i analiza sytuacji klinicznych.


Prowadzenie
: Mariusz Paśko D.O. (dyplomowny osteopata, fizjoterapeuta specjalizujący się w niewydolności limfatycznej i Lipedemie, mgr fizjoterapii WSZIA, mgr wychowania fizycznego i rehabilitacji URZ. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Limfologicznej dr Asdonka w Niemczech, najstarszej i najbardziej doświadczonej specjalistycznej klinice limfologicznej na świecie, a także w innych ośrodkach w kraju i za granicą. Pracę kontynuował w ośrodku rehabilitacyjnym w Rzeszowie oraz we własnym gabinecie, wówczas rozpoczął również działalność naukową i szkoleniową na rzecz szerzenia wiedzy o fizjoterapii. Jest jednym z pierwszych dyplomowanych osteopatów na Podkarpaciu i jednym z najbardziej cenionych za swą wiedzę, holistyczne podejście do terapii i szerokie zainteresowanie zdrowiem człowieka.

Miejsce szkolenia: Centrum Fizjoterapii Paśko, Lwowska 114 Rzeszów

Termin: 24-26 listopad 2023 po 8 godz. dziennie

Cena: 1690 zł

Bilety do nabycia tutaj: KUP BILET

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod numerem 722 022 410 lub mailowo pod adresem rejestracja@cfpasko.pl

Moduł II odbędzie się w 2024 roku.

Zagadnienia, które zostaną między innymi w nim ujęte to:

  1. Kompresjoterapia- bandażowanie wielowarstwowe
  2. Lipedema a niedrożność w obszarze dna miednicy
  3. Lipedema w kontekście niewydolności zespołu przedziału międzypowięziowego
  4. Lipedema a pompy pneumatyczne
  5. Lipdema a Autonomiczny Układ Nerwowy