Sztuka autonaprawy – zapobieganie efektom wypalenia zawodowego fizjoterapeutów.
Koncepcja pracy manualnej i terapii ruchem.

Prowadzenie: mgr Dorota Rajchert

Program szkolenia

TEORIA

Teoretyczne podstawy pracy autoterapeutycznej

 • Wprowadzenie w ramy teoretyczne autoterapii i jej zastosowania w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu. Ograniczenia i środki ostrożności.
 • Zrozumienie znaczenia samoopieki i samoświadomości w fizjoterapii.
 • Utrzymywanie dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego – dlaczego nie istnieje jeden idealny model?
 • Rola motywacji i własnego zaangażowania – model podwójny – artysta i rzemieślnik

Fizjologia stresu

 • Przegląd reakcji fizjologicznych na stres i ich wpływ na układ mięśniowo-szkieletowy i hormonalny.
 • Rozpoznawanie oznak stresu i rozumienie jego wpływu na ciało i umysł.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem dla terapeutów – fizjologiczne podłoże mechanizmów

Rola układu mięśniowo-szkieletowego i hormonalnego w napięciach psychogennych

 • Badanie związku między układem mięśniowo-szkieletowym a układem hormonalnym w powstawaniu i utrzymywaniu napięć psychogennych.
 • Zrozumienie wpływu stresu na reakcję organizmu i napięcie mięśniowe.

Zasoby i filary zdrowotne

 • Identyfikowanie i wykorzystywanie osobistych i zawodowych zasobów do utrzymania dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego.
 • Znaczenie autorefleksji, troski o siebie i współczucia dla samego siebie w zapobieganiu wypaleniu.
 • Stworzenie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Wzorce oddychania

 • Zrozumienie roli wzorców oddychania w regulowaniu reakcji na stres.
 • Techniki i ćwiczenia regulujące wzorce oddychania, promujące relaksację i uważność.

Globalne podejście do pracy manualnej klatki piersiowej i brzucha

 • Wprowadzenie do globalnego podejścia w terapii manualnej ze szczególnym uwzględnieniem klatki piersiowej i brzucha.
 • Techniki rozładowywania napięć i promowania mobilności w tych obszarach.
 • Uwzględnienie wzajemnych powiązań różnych regionów ciała i wpływu aktywności fizycznej na ogólne samopoczucie.

Rola nerwu błędnego

 • Zrozumienie roli nerwu błędnego w reakcji relaksacyjnej organizmu i regulacji stresu.
 • Techniki stymulacji nerwu błędnego i promowania reakcji relaksacyjnej.
 • Włączenie ćwiczeń nerwu błędnego do rutynowych czynności samoopieki.

Główne obszary napięcia

 • Identyfikacja i leczenie głównych napięć w ciele, takich jak szyja, ramiona, górna i dolna część pleców oraz miednica.
 • Ręczne techniki uwalniania napięć i promowania relaksacji w tych obszarach.

Mapowanie ciała

 • Zrozumienie koncepcji mapowania ciała i jej zastosowania w autoterapii.
 • Techniki rozwijania świadomości ciała i poczucia dobrostanu.
 • Włączenie ćwiczeń mapowania ciała do rutynowych czynności samopielęgnacyjnych.

Trening autogenny

 • Wprowadzenie do treningu autogennego i jego zalet w redukcji stresu i relaksacji.
 • Praktykowanie ćwiczeń autogennych dla samoopieki i dobrego samopoczucia psychicznego.
 • Środki ostrożności podczas wykonywania treningu autogennego

Fizjologia stresu i praca manualna w okolicy twarzoczaszki

 • Badanie reakcji fizjologicznych na stres w okolicy twarzoczaszki.
 • Techniki pracy manualnej w obrębie twarzoczaszki, w tym narządów zmysłów, nerwu trójdzielnego oraz obszaru przejściowego między czaszką a szyją.
 • Terapia manualna kończyn górnych i dolnych oraz techniki mobilizacji stopy.

Zastosowania terapii opartej na narzędziach

 • Wprowadzenie do różnych technik terapii narzędziowej, takich jak statyczna i dynamiczna terapia próżniowa (bańki), gua sha (kamienie, drewno, szpatułki), suche szczotkowanie, maty, rękawiczki, wałki, ziarna vaccaria i inne.
 • Szkolenia z bezpiecznego i skutecznego stosowania każdej techniki terapii narzędziowej.
 • Zrozumienie korzyści i przeciwwskazań terapii narzędziowej.

Zmniejszanie napięcia neurogennego poprzez terapię ruchem

 • Fizjologiczne mechanizmy działania terapii ruchem w zmniejszaniu napięcia neurogennego.
 • Przegląd różnych metod terapii ruchowej i ich modyfikacji.
 • Techniki włączania terapii ruchowej do rutyny samoopieki.

PRAKTYKA

Ćwiczenia równoważące
• Przegląd różnych zestawów treningowych równoważących.
• Elementy tai-chi i qigong jako narzędzi terapeutycznych
• Techniki i metody włączania ćwiczeń równoważących do programów terapeutycznych.
Ćwiczenia zręcznościowe i koordynacyjne z rekwizytami
• Przegląd różnych rodzajów ćwiczeń zręcznościowych i koordynacyjnych.
• Zastosowanie rekwizytów takich jak piłki, taśmy, itp.
• Adaptacje ćwiczeń dla różnych grup wiekowych i poziomów sprawności
Zasady tworzenia sesji relaksacyjnej
• Przygotowanie odpowiedniego środowiska i atmosfery dla sesji relaksacyjnej.
• Techniki oddechowe, wizualizacje i medytacja jako narzędzia relaksacyjne.
• Wybór odpowiednich technik relaksacyjnych dla różnych potrzeb i celów.
Przykładowa sesja multisensoryczna
• Projektowanie i organizacja sesji multisensorycznych.
• Wykorzystanie bodźców dźwiękowych, wizualnych, zapachowych i dotykowych.
• Łączenie różnych elementów terapeutycznych w celu stworzenia kompleksowego doświadczenia.

Szkolenie przeznaczone jest dla medyków – głównie fizjoterapeutów i masażystów i dotyczy manualnej, narzędziowej i ruchowej pracy z efektami stresu przewlekłego związanego z pracą. W trakcie programu szkoleniowego uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności związane z autoterapią i profilaktyką wypalenia zawodowego w zakresie fizjoterapii. Program obejmuje dogłębną eksplorację teoretycznych podstaw autoterapii, fizjologii stresu, roli układu mięśniowo-szkieletowego i hormonalnego w napięciach psychogennych oraz znaczenia zasobów i filarów zdrowia. Uczestnicy poznają techniki radzenia sobie ze stresem, doskonalenia wzorców oddychania, wykorzystania globalnego podejścia do pracy manualnej, stymulacji nerwu błędnego, identyfikacji głównych obszarów napięć, rozwijania świadomości ciała oraz stosowania terapii narzędziowej. Program kładzie również nacisk na wykorzystanie treningu autogennego i terapii ruchowej jako skutecznych strategii samoopieki i redukcji stresu. Szkolenie ma na celu rozwinięcie umiejętności terapeutycznych i poszerzenie repertuaru technik terapeutycznych, które mogą być stosowane w praktyce fizjoterapeutycznej i masażu.

Zakończony jest podsumowaniem praktycznych umiejętności zdobytych podczas kursu na podstawie pracy indywidualnej. Ułożenie własnego treningu autoterapii. Dyskusja. Wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin)

Metody nauczania: Wykłady teoretyczne, prezentacje multimedialne i dyskusje grupowe. Warsztaty praktyczne, w tym demonstracje technik terapeutycznych i ćwiczenia praktyczne. Studia przypadków i analiza sytuacji klinicznych, zapewnione materiały szkoleniowe: skrypt z prezentacja, ćwiczenia praktyczne i symulacje terapeutyczne.

Miejsce szkolenia: Centrum Fizjoterapii Paśko, Lwowska 114, Rzeszów.

Termin: 10-11.02.2024 r.

Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się na szkolenie, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 722022410 lub mailowo: rejestracja@cfpasko.pl

mgr Dorota Rajchert – terapeuta zajęciowy, naturoterapeuta, technik masażu, arteterapeuta. Asystuje i prowadzi szkolenia z zakresu Integracyjnej Terapii Blizn w autorskiej koncepcji Katarzyny Młotek oraz Integracyjnej Terapii Stresu Przewlekłego. Z zamiłowania i wykształcenia również historyk sztuki. Wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu w latach 2008 – 2016. Obecnie prowadzi gabinet terapii manualnej i akupunktury Kreatywne Usprawnianie. Prywatnie: pracuje na lądzie, odpoczywa na wodzie. Prowadzi warsztaty arteterapii. Trenuje Tai – Chi i Qigong w Klubie Sportowym Nan Bei – Tygrys w Rzeszowie od 2012. Każdą wolną chwilę poświęca na naukę nowych form terapii ruchem, autoterapii i relaksacji. Studiuje medycynę chińską i akupunkturę.
Kursy i szkolenia:
Terapia Craniosacralna Upledgera CST1 i CST2 Upledger Institute Poland, Masaż Tkanek Głębokich, Terapia manualna tkanek miękkich (Chapman), Taping Medyczny, Integracyjna Terapia Blizn, Wisceralna Terapia Brzucha, Osteopatyczne podejście do zaburzeń psychosomatycznych, moduł I i II, Leczenie zintegrowane pacjentek z chorobami o podłożu psychosomatycznym, Rozluźnianie mięśniowo – powięziowe z elementami jogi, Postępowanie w zespołach bolesnego miesiączkowania, Akupunktura Czaszki dr Yamamoto, Aurikuloterapia – akupunktura ucha poziom zaawansowany, Akupunktura klasyczna – praca na meridianach dywergentnych, cudownych i TMM, Kompletny system meridianowy – akupunktura klasyczna I i II, Akupunktura klasyczna w ujęciu klinicznym, Szkoła Akupunktury Klasycznej prof L. Gelmana, Chińska terapia Gua Sha, Terapia próżniowa i masaż bańką chińską, Klatka piersiowa w terapii skolioz i inne.