Globalne normalizowanie struktur mięśniowo-powięziowych

Prowadzenie: mgr Agata Kuźniar

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do powięzi
 • Definicja powięzi i jej rola w organizmie.
 • Struktura i skład powięzi.
 • Funkcje powięzi w utrzymaniu prawidłowej postawy i ruchu.
 1. Przyczyny dysfunkcji mięśniowo-powięziowych
 • Omówienie różnych czynników, takich jak urazy, przeciążenia, niewłaściwa postawa czy stres, które mogą prowadzić do dysfunkcji mięśniowo-powięziowych.
 • Zrozumienie znaczenia pracy z powięzią w leczeniu i zapobieganiu dysfunkcjom.
 1. Negatywny wpływ na funkcjonowanie powięzi
 • Identyfikacja czynników, takich jak siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej czy przewlekły stres, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie powięzi.
 • Znaczenie globalnego normalizowania struktur mięśniowo-powięziowych w przywracaniu równowagi i optymalnego funkcjonowania organizmu.
 1. Rodzaje powięzi w ciele człowieka
 • Omówienie różnych rodzajów powięzi występujących w organizmie człowieka.
 • Podział tkanki łącznej i jej rola w utrzymaniu integralności struktur mięśniowo-powięziowych.
 1. Rozmieszczenie mechanoreceptorów
 • Poznanie rozmieszczenia mechanoreceptorów w powięzi i ich znaczenia w procesie odbioru bodźców sensorycznych.
 1. Omówienie taśm anatomicznych i ich wpływ na funkcjonowanie
 • Szczegółowe omówienie taśmy powierzchownej przedniej i tylnej, ich przebiegu anatomicznego i roli w utrzymaniu integralności struktur mięśniowo-powięziowych.
 • Zrozumienie wpływu taśm na funkcjonowanie ciała i możliwości ich wykorzystania w terapii.
 1. Techniki pracy na taśmie powierzchownej przedniej i tylnej
 • Praktyczne techniki pracy na taśmie powierzchownej przedniej i tylnej, mające na celu normalizację struktur mięśniowo-powięziowych.
 • Wykorzystanie różnych narzędzi i technik manualnych w pracy z powięzią.
 1. Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego dla stawów obwodowych, żeber, klatki piersiowej, kręgosłupa i miednicy
 • Omówienie technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego dla poszczególnych obszarów ciała, takich jak bark, łokieć, nadgarstek, ręka, biodro, kolano, stopa, żeber, klatka piersiowa, kręgosłup i miednica.
 • Wybór odpowiednich technik terapeutycznych w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.
 1. Wskazania i przeciwwskazania do pracy
 • Rozpoznawanie wskazań i przeciwwskazań do pracy z globalnym normalizowaniem struktur mięśniowo-powięziowych.
 • Bezpieczne stosowanie technik terapeutycznych, uwzględniając różne przypadki i indywidualne potrzeby pacjentów.

Szkolenie kierowane jest do fizjoterapeutów, masażystów i studentów tych kierunków. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności dotyczące globalnego normalizowania struktur mięśniowo-powięziowych. Program obejmuje szczegółowe omówienie pojęć związanych z powięzią, przyczyn dysfunkcji mięśniowo-powięziowych oraz negatywnych czynników wpływających na funkcjonowanie powięzi. Uczestnicy nauczą się również technik pracy na taśmie powierzchownej przedniej i tylnej oraz technik rozluźniania mięśniowo-powięziowego dla różnych obszarów ciała. Program uwzględnia również wskazania i przeciwwskazania do pracy, aby zapewnić bezpieczne i efektywne podejście terapeutyczne. Uczestnicy nauczą się prowadzić terapię w różnych stanach chorobowych – po urazach, zabiegach operacyjnych, w ograniczeniach ruchomości stawów, również w stanach ostrych.

Agata Kuźniar jest absolwentką Akademii Wychowana Fizycznego w Krakowie na kierunku Fizjoterapia oraz ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie Fizjoterapia otrzymując tytuł Specjalisty Fizjoterapii. Od wielu lat współprowadzi NZOZ Rehabilitant w Rzeszowie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w różnych placówkach medycznych w Rzeszowie. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach, stażach np.: w Carolina Medical Center w Warszawie. Ukończyła wiele szkoleń m.in.; metodę PNF, metodę Vojty, terapię manualną wg McKenziego, Ackermanna, Mulligana, manipulacje powięziowe wg Stecco, terapię czaszkowo-krzyżową, kurs suchego igłowania i inne.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin).
Metody nauczania: Wykłady teoretyczne, prezentacje multimedialne i dyskusje grupowe. Warsztaty praktyczne, w tym demonstracje technik terapeutycznych i ćwiczenia praktyczne. Studia przypadków i analiza sytuacji klinicznych.
Miejsce szkolenia: Centrum Fizjoterapii Paśko, Lwowska 114 Rzeszów.
Termin: 02-03. 03. 2024 r.
Cena: 1490 zł

Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się na szkolenie, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 722022410 lub mailowo: rejestracja@cfpasko.pl