Otwarta jama ustna u dziecka – problem lokalny czy globalny?
Szkolenie dla fizjoterapeutów i logopedów

Prowadzenie: mgr Anna Skomro

Program szkolenia

 1. Przypomnienie podstawowych zagadnień
 • Anatomia stawu skroniowo-żuchwowego, języka, mięśni szyi i twarzy.
 • Unerwienie jamy ustnej i jego znaczenie dla funkcji ustnej.
 • Fizjologia mowy, żucia i połykania.
 1. Przyczyny zaburzeń – prenatalne, podczas porodu
 • Wpływ czynników prenatalnych na rozwój jamy ustnej.
 • Skomplikowany poród jako czynnik ryzyka dla zaburzeń w jamie ustnej.
 • Powiązanie między czynnikami etiologicznymi a występowaniem otwartej jamy ustnej u dzieci.
 1. Konsekwencje – możliwe dysfunkcje i zaburzenia, które mogą wpływać na rozwój dziecka
 • Omówienie potencjalnych konsekwencji otwartej jamy ustnej dla rozwoju dziecka.
 • Zaburzenia mowy, żucia, połykania i oddychania jako możliwe konsekwencje.
 • Wpływ otwartej jamy ustnej na rozwój psychoruchowy i społeczny dziecka.
 1. Wędzidełka
 • Znaczenie wędzidełka w kontekście otwartej jamy ustnej.
 • Możliwość wystąpienia wrodzonych i nabytych wrodzonych wędzidełek.
 • Diagnoza i terapia w przypadku wędzidełka jako czynnika wpływającego na otwartą jamę ustną.
 1. Diagnostyczne podejście – jak znaleźć przyczynę?
 • Praktyczne metody diagnostyczne oceny otwartej jamy ustnej u dzieci.
 • Wykorzystanie różnych narzędzi, testów i technik w celu identyfikacji przyczyn zaburzeń.
 • Analiza czynników etiologicznych i ich wpływu na funkcję jamy ustnej.
 1. Terapia – propozycje podejścia terapeutycznego
 • Przegląd różnych podejść terapeutycznych do otwartej jamy ustnej u dzieci.
 • Propozycje terapii, w tym terapii manualnej, ćwiczeń, technik relaksacyjnych i innych metod terapeutycznych.
 • Indywidualne podejście terapeutyczne do każdego pacjenta na podstawie diagnozy.

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin)
Metody nauczania: Wykłady teoretyczne, prezentacje multimedialne i dyskusje grupowe. Warsztaty praktyczne, w tym demonstracje technik terapeutycznych i ćwiczenia praktyczne. Studia przypadków i analiza sytuacji klinicznych, zapewnione materiały szkoleniowe: skrypt z prezentacja, ćwiczenia praktyczne i symulacje terapeutyczne.
Miejsce szkolenia: Centrum Fizjoterapii Paśko, Lwowska 114 Rzeszów
Termin:
Cena: 1490 zł

Harmonogram szkolenia:

Dzień 1

 • Przypomnienie podstawowych zagadnień anatomii, fizjologii i unerwienia jamy ustnej.
 • Omówienie przyczyn i konsekwencji otwartej jamy ustnej u dzieci.
 • Diagnostyczne podejście i metody oceny.

Dzień 2

 • Wędzidełka a otwarta jama ustna.
 • Propozycje terapii i podejścia terapeutycznego.
 • Studium przypadków i praktyczne ćwiczenia.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych fizjoterapeutów i logopedów do udziału w naszym szkoleniu. To doskonała okazja do poszerzenia wiedzy i umiejętności w obszarze terapii jamy ustnej u dzieci.

Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się na szkolenie, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 722022410 lub mailowo pod adresem rejestracja@cfpasko.pl